ТУРИЗЪМ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РАЙОНА 

        

 1. ЦЪРКВА „СВ. ПАРАСКЕВА“ ЛЕЩЕН
 2. СЕЛО ЛЕЩЕН
 3. ГЛИНЕНАТА КЪЩА ЛЕЩЕН
 4. ГРАДИШКАТА СКАЛА – ГОРНО ДРЯНОВО
 5. ВОДОПАД „БУКОВ ДОЛ“ – ГОРНО ДРЯНОВО
 6. ПАРАКЛИС СВ. ГЕОРГИ – КОВАЧЕВИЦА
 7. ПЕЩЕРА РИЗОВА ДУПКА
 8. ЦЪРКВА „ СВ. НИКОЛА КОВАЧЕВИЦА
 9. КАНИНСКАТА ЕКО ПЪТЕКА  ГЪРМЕН
 10. АРХИТЕКТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ КОВАЧЕВИЦА
 11. ВОДОПАД СИНИ ВИР – КОВАЧЕВИЦА
 12. ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ – ТЪМНА ГОРА
 13. ПЕЩЕРА МАНОИЛОВА ДУПКА – СЕЛО РИБНОВО
 14. СЕЛО РИБНОВО
 15. КОЗИЯ КАМЪК
 16. СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ “КАЯЛИЙСКИТЕ СКАЛИ“
 17. ЕТНОГРАФКИ МУЗЕЙ – СКРЕБАТНО
 18. ВЪЛЧАНОВА ПЕЩЕРА – СКРЕБАТНО
 19. КЪСНО АНТИЧЕН И СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ – ГЪРМЕН
 20. ВЕКОВНИ ЧИНАРИ – ГЪРМЕН
 21. ЛАНДШАФТНО – ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ГРАДИЩЕ – ДОЛНО ДРЯНОВО
 22. МЕСТНОСТ СКРИБИНА – КРИБУЛ
 23. РИМСКИ МОСТ – СЕЛО ДОЛЕН
 24. АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ СЕЛО ДОЛЕН
 25. ЦЪРКВА СВЕТИ НИКОЛА – СЕЛО ДОЛЕН.
 26. ХАДЖИДИМОВСКИ МАНАСТИР СВЕТИ ГЕОРГИ
 27. СКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СВАТБАТА – СЕЛО ОСЕНОВО
 28. МИНЕРАЛНИ БАНИ ОГНЯНОВО